Stabilność a mobilność: jaka jest różnica?

Aby pożyczyć od eksperta od wydajności, Stephena Coveya, nikt nigdy nie planuje porażki, po prostu nie planują. Choć oryginalnie był oferowany jako jeden z jego legendarnych Siedmiu nawyków wysoce skutecznych ludzi, ta koncepcja odnosi się również bezpośrednio do ćwiczeń; w szczególności, jak zaprojektować program ćwiczeń. Bez odpowiedniego planowania i przygotowania do poprawy jakości ruchu, obrażenia stają się bardziej prawdopodobne. Dodawanie ćwiczeń w celu poprawy relacji między stabilnością a mobilnością w ciele jest jednym z najlepszych sposobów, aby pomóc swoim klientom w planowaniu sukcesu podczas ćwiczeń lub uczestniczenia w ich ulubionych zajęciach fizycznych. Odwrotnie, ćwiczenia, które koncentrują się wyłącznie na izolowanych działaniach mięśni, mogą być nastawione na niepowodzenie.

Model ACE Integrated Fitness Training® (ACE IFT®) zapewnia systemowe podejście do projektowania progresywnego programu ćwiczeń. Model ACE IFT ma dwa specyficzne elementy: trening sercowo-naczyniowy oraz trening funkcjonalny i ruch oporu. Każdy składnik ma cztery poziomy progresji w zależności od intensywności ćwiczeń i ilości stresu umieszczonego na ciele. Cztery fazy szkolenia w zakresie ruchu funkcjonalnego i ruchu oporu są następujące: (1) stabilność i mobilność, (2) trening ruchu, (3) trening obciążenia i (4) trening wydajności.

Podczas gdy ćwiczenia sercowo-naczyniowe są rzeczywiście ważne, wykonywanie ćwiczeń, które mogą ustanowić optymalną mobilność i stabilność w ciele, jest niezbędne, aby pozostać bez uszkodzeń i doświadczyć długofalowego sukcesu. Oto sześć rzeczy, które powinieneś wiedzieć o stabilności i relacjach mobilności w ciele, a także kilka ćwiczeń, które mogą pomóc twoim klientom poprawić ich umiejętności poruszania się, a także zmniejszyć ryzyko doznania urazu.
1. Ciało ludzkie jest zaprojektowane do poruszania się, a sprawny ruch obejmuje wiele mięśni i stawów pracujących jednocześnie.

Ćwiczenia powinny być funkcją wielu mięśni pracujących razem, aby wytworzyć sprawne wzorce ruchowe, w przeciwieństwie do wykonywania oddzielnych, dyskretnych ruchów mięśni. Poprawa umiejętności ruchowych wymaga użycia ćwiczeń, aby zintegrować system centralnego układu nerwowego (CNS) z odbiorem czuciowym ze środowiska, z tym, jak układ mięśniowy działa, aby uzyskać odpowiednią odpowiedź motoryczną na ruch. Optymalna wydajność ruchu w ciele opiera się na synergicznej funkcji mobilności i stabilności.
2. Kiedy jedna część ciała się porusza, może wpływać na ruch we wszystkich innych częściach ciała.

Jedynymi tkankami, które mogą wywołać taką reakcję, jest powięź i elastyczna tkanka łączna, która otacza każde włókno mięśniowe. Dobrze zaprojektowany program ćwiczeń może zwiększyć elastyczność i integralność strukturalną powięzi, przywrócić zdolność tkanki mięśniowej do wykonywania ruchów wielopłaszczyznowych i umożliwić optymalny zakres ruchu stawów.
3. Ważne jest, aby rozpoznać, że stawy w ciele nie działają z jedną stałą osią obrotu.

Zamiast tego mobilność stawów opiera się na ciągle zmieniającej się osi obrotu. Mięsień, powięź i elastyczna tkanka łączna otaczają funkcję stawową, aby stworzyć ruch i zapewnić stabilność odpowiedzialną za kontrolowanie położenia stawów podczas jego ruchu. Optymalna ruchliwość pozwala stawowi odczuwać pełny, nieograniczony ruch, kontrolując stale poruszającą się oś obrotu. Regularne ćwiczenia i aktywność fizyczna mogą zapewnić elastyczność połączonych tkanek łącznych, aby zapewnić funkcjonalną wydajność, gdy jest to potrzebne. Brak ruchu w zakresie strukturalnego ruchu stawu może w rzeczywistości doprowadzić do atrofii zaangażowanych mięśni, które w razie potrzeby mogą nie zapewnić niezbędnego wsparcia lub stabilizacji.
4. Mięśnie, powięź i elastyczna tkanka łączna są ułożone warstwami.

Jeśli mięśnie i powięź odczuwają stały naprężenie mechaniczne lub napięcie w wyniku powtarzających się ruchów lub słabej postawy, nieelastyczne włókna kolagenowe mogą tworzyć się między warstwami tkanki mięśniowej jako ochrona przed uszkodzeniami strukturalnymi. Kiedy kolagen wiąże się między tymi warstwami, może zmniejszyć ich zdolność do przesuwania się względem siebie, co ostatecznie zmienia funkcję zaangażowanych stawów. Jeśli Twój klient chce uczestniczyć w działaniach, które wymagają poruszania się w różnych kierunkach z różnymi prędkościami, niech wykona ćwiczenia, które promują elastyczność tkanek i optymalną ruchomość stawów. Pozostawanie siedzącego przez dłuższy czas i ograniczanie programu ćwiczeń do przewidywalnych, powtarzalnych wzorców ruchów może spowodować znaczną utratę elastyczności, co może znacznie zmienić funkcję stawu i zmniejszyć jego zdolność do umożliwienia poruszania się lub tworzenia stabilności.

5. Ciało ludzkie jest konstrukcyjnie zaprojektowane, aby było energooszczędne; w szczególności, aby zmaksymalizować wykorzystanie energii mechanicznej z niekomfortowych składników powięzi i elastycznej tkanki łącznej.

Siły zastosowane do ludzkiego ciała, czy to zewnętrzne ze środowiska, takie jak siły reakcji grawitacji i sił naziemnych, czy też wewnętrzne w odpowiedzi na brak równowagi w napięciu mięśni, mogą zmienić kształt i funkcję tkanek, szczególnie powięzi, mięśni i kości.
6. Można zapobiec urazom związanym z utratą ruchomości stawów.

Zdolność powięzi i elastycznej tkanki łącznej do wydłużenia pozwala stawowi na poruszanie się w całym zakresie ruchu, co zapewnia optymalną ruchomość stawu. Brak ruchu, szczególnie w wielu płaszczyznach i kierunkach, może powodować zrosty między różnymi warstwami mięśni i powięzi, co ostatecznie zmniejsza ruch stawów i ogranicza ruchliwość. Wiele typowych urazów ograniczających ruchomość stawów może być związanych z powięcią i tkanką łączną obciążoną ponad istniejącą pojemność. Mobilne stawy, które pozwalają na nieograniczoną swobodę ruchów, mogą zmniejszyć stres w całym systemie i zmniejszyć ryzyko obrażeń.

W odniesieniu do ćwiczeń fizycznych i aktywności ruchowej, trzema segmentami ciała, które pozwalają na największą mobilność, są kompleks stopy i kostki, biodra i odcinki międzykręgowe odcinka piersiowego kręgosłupa. Połączenia składające się z tych trzech segmentów ciała zapewniają ważną mobilność we wszystkich trzech płaszczyznach ruchu, która jest niezbędna dla optymalnej wydajności ruchu. Utrata ruchliwości w jednym stawie w tych segmentach, nawet utrata ruchliwości w jednej płaszczyźnie ruchu, może wpływać na strukturę i funkcjonowanie całego ciała. Jeśli staw traci ruchliwość, może wpływać na stawy powyżej lub poniżej, znacznie zmieniając ich zdolność do funkcjonowania.

Dodaj komentarz