Szkolenie młodzieży: rozważania i strategie rozwoju 3 domen

Szkolenie młodzieży jest bardziej popularne niż kiedykolwiek. Można to po części przypisać faktowi, że w ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci otyłość u dzieci znacznie wzrosła, predysponując wiele dzieci do problemów zdrowotnych i chorób przewlekłych (Xu i in., 2016; Copeland i in., 2013; Springer et al., 2013). Zwiększyło to świadomość dotyczącą ćwiczeń fizycznych w tej populacji, ponieważ szkolenie jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania otyłości i chorobom oraz poprawy zmiennych związanych ze zdrowiem i wynikami (Faigenbaum i in., 2009).

Szkolenie młodzieży powinno jednak wykraczać poza tradycyjne podejście lub oddziaływać na dziedzinę psychomotoryczną. Szkolenie specjalistów w dziedzinie zdrowia i ćwiczeń fizycznych Ta populacja powinna rozważyć strategie pomagające w rozwoju trzech dziedzin uczenia się: poznawczego, afektywnego i psychomotorycznego (Hoque, 2016). Chociaż domena psychomotoryczna ma największe znaczenie w naszej dziedzinie, nie należy lekceważyć pozostałych dwóch domen. Wzmocnienie wszystkich trzech domen pozwala jednostkom na poprawę własnej skuteczności, jednocześnie zdobywając wiedzę, umiejętności i postawy, aby rozwijać całą osobę i zachęcać do przyszłego uczestnictwa w ćwiczeniach.

Aby wzmocnić domenę psychomotoryczną poprzez szkolenie młodzieży, rozważ nauczenie podstawowych ruchów podstawowych. Ponadto uczestnicy muszą być dojrzali emocjonalnie, aby można było śledzić i rozumieć instrukcje. W szczególności w tej populacji najważniejsza jest czysta mechanika ciała. Szkolenie młodzieży powinno mieć na celu nauczenie każdego klienta, jak prawidłowo wykonywać następujące czynności: chodzić, biegać, przyspieszać, zwalniać, skakać, lądować, pchać, ciągnąć, zawijać, kucać, obracać i zapobiegać rotacji (np. Zapobieganie rotacji). Gdy dana osoba stanie się kompetentna i nauczy się podstawowych ruchów, skomplikowane ćwiczenia mogą zostać nauczone i włączone do programu.

Aby jednak pozytywnie wpłynąć na domenę psychomotoryczną, należy rozważyć również dwie pozostałe domeny. Zaangażowanie w ćwiczenia wykazało pozytywny wpływ na domeny poznawcze i afektywne (Bidzan-Bluma i in., 2018). Pozwoli to na stworzenie najbardziej przyjemnego doświadczenia szkoleniowego, jednocześnie wykazując uznanie dla wyjątkowości młodzieży.

Dzięki odpowiedniemu programowaniu i instrukcjom coachingowym możesz również pozytywnie wpływać i rozwijać pozostałe dwie domeny. Podczas gdy kognitywna domena procesów mentalnych i myślowych, domena afektywna dotyczy emocji, postaw i uczuć (Hoque, 2016). Gdy wiedza i zrozumienie lub podstawowe ruchy podstawowe zostaną osiągnięte, możesz pozwolić na wykorzystanie, analizę, syntezę i ocenę (Hoque, 2016). Wyzwanie dla młodzieży, polegające na tym, że każda indywidualna analiza i ocena ruchów poznanych w trakcie sesji poprawi domenę poznawczą. Na przykład można zapytać klientów młodzieżowych, jaki jest cel każdego ćwiczenia, jednocześnie identyfikując ważne elementy każdego ruchu. Zdolność dzieci do zrozumienia, dlaczego wykonują ruch lub aktywność, może mieć pozytywny wpływ na przyszłe uczestnictwo w szkoleniach.

Następnie możesz nadal pozytywnie wpływać na domenę poznawczą, jednocześnie wpływając na domenę afektywną. Jednym z najłatwiejszych i najbardziej skutecznych sposobów rozwijania domeny afektywnej jest umieszczenie dzieci w grupach, podkreślając jednocześnie szacunek, odpowiedzialność, entuzjazm i pracę zespołową, tak jak w sporcie zespołowym. Jedną ze strategii rozważania i podkreślania podczas szkolenia tej populacji jest umożliwienie indywidualnego przywództwa, odpowiedzialności i wyboru. Na przykład zezwolenie młodym klientom na prowadzenie rozgrzewki i wybór pewnych ćwiczeń może pozytywnie wpłynąć na uczestnictwo i wysiłek, wpływając jednocześnie na odpowiedzialność za siebie. Inna strategia polega na tym, aby każda osoba uczyła, zachęcała, analizowała i oceniała innych uczestników młodzieży. Na przykład klienci młodzieżowi mogą zachęcać się nawzajem poprzez pochwały i gesty, lub mogą analizować formę przysiadu partnera treningowego – działania te pozytywnie wpłyną na wszystkie domeny. Aby usłyszeć, jak inne dziecko mówi: „Wielka praca!”, Jego partner szkoleniowy może mieć większy pozytywny wpływ na poczucie własnej skuteczności i pewność siebie, niż gdyby dziecko konsekwentnie słuchało tylko pochwał i zachęt ze strony innych dorosłych. Rozwój domen poznawczych i afektywnych pomoże wzmocnić domenę psychomotoryczną, zapewniając jednocześnie klimat i doświadczenie, które jest przyjemne. Pozwala to każdemu klientowi docenić się nawzajem, poprawić poczucie własnej skuteczności w odniesieniu do ludzkiego ruchu oraz budować relacje i nawyki, które wykraczają poza wagę

https://dogin.pl/
http://www.grykubusia.pl/
http://www.faberfaber.pl/
http://podrozetv.pl/

Dodaj komentarz