Tworzenie udanych programów fitness dla młodzieży

Młodzież potrzebuje regularnych możliwości aktywności fizycznej. Niestety szkoły nie spełniają ich potrzeb poprzez zajęcia z wychowania fizycznego i przerwy w pracy, a wiele dzieci i nastolatków mieszka w dzielnicach z ograniczoną przestrzenią i opcjami dla bezpiecznej, dostosowanej do wieku aktywności fizycznej poza godzinami lekcyjnymi.

Aby poradzić sobie z tym tematem, 8 listopada 2017 r. Amerykańska Rada ds. Ćwiczeń i Sojusz na rzecz zdrowszego pokolenia zorganizowała czat na Twitterze – #ActiveKidsActiveFuture. Rozmowa dotyczyła tworzenia programów zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży z dużym udziałem oraz lokalni liderzy zdrowia, fitness i rekreacji, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat udanych programów, wyzwań i dostępnych zasobów. #ActiveKidsActiveFuture podkreśliło rolę, jaką ćwiczenia mogą odgrywać profesjonaliści w wiodących programach fitness, które zapewniają pozytywne doświadczenia aktywności fizycznej, co z kolei zachęci do ustawicznego nawykowania zdrowych nawyków przez całe życie. Wszyscy zaangażowani profesjonaliści we wszystkich społecznościach muszą zaangażować się w te programy, aby wywrzeć znaczący wpływ na zmniejszenie rosnącej podwójnej epidemii bezczynności i otyłości wśród dzieci.
Zrozumienie umiejętności fizycznych w młodości

Podczas gdy ustawienia fitness dla młodzieży różnią się w zależności od społeczności, począwszy od programów przedszkolnych i sportów młodzieżowych po lokalną rekreację i obiekty oparte na wierze, istnieją kluczowe zmienne, które wszystkie programy mogą skupić się na rozwijaniu sprawności fizycznej – zdefiniowanej przez The Aspen Institute Project Play jako „zdolność , zaufanie i chęć aktywności fizycznej na całe życie. ”

Atrybuty umiejętności fizycznych – zdolności, pewności siebie i pożądania – budowane są poprzez pozytywne doświadczenia aktywności fizycznej, które są różnorodne, zabawne, odpowiednie i bezpieczne. Darmowe gry mogą zapewnić te doświadczenia, zwłaszcza młodszym uczestnikom, ale zmiany społeczne zmniejszyły dostępność tych możliwości w szkołach, ośrodkach rekreacyjnych i parkach społeczności. Amerykańskie badanie Komitetu Olimpijskiego (USOC) „Path to Excellence Survey” wykazało, że spadł odsetek sportowców raportujących nieustrukturyzowaną aktywność ze znajomymi – free play – jako środek wprowadzania do ich sportu, spadając z 35% sportowców na początku sondaż (1984-1998) do 24% w najnowszym badaniu (2000-2012).
Znaczenie jakościowego coachingu i zabawy

W tym samym badaniu USOC, sportowcy stwierdzili również, że coaching wysokiej jakości był ważny dla ich rozwoju od najmłodszych lat. Trening jakościowy jest równie ważny dla młodzieży uczestniczącej w zajęciach rekreacyjnych i ligach, a tym bardziej dla młodzieży nieaktywnej i rozwijającej podstawowe umiejętności motoryczne, takie jak bieganie, rzucanie, łapanie, kopanie, balansowanie, skręcanie, skakanie i lądowanie. Bez tych umiejętności nieaktywna młodzież będzie nadal pozostawać w tyle za swoimi rówieśnikami, zwiększając ich szanse na stanie się nieaktywnymi dorosłymi. Doświadczeni specjaliści mogą opracowywać i prowadzić programy, które włączają te umiejętności w umiarkowaną do energicznej aktywności fizycznej (MVPA), pomagając młodzieży budować w kierunku zalecanych 60 minut dziennie MVPA, jednocześnie zwiększając poczucie własnej skuteczności w zakresie uczestnictwa w różnych działaniach.

Umiejętności motoryczne i MVPA nie wystarczą do zbudowania udanego programu. Choć może się to wydawać oczywiste, programy zakończą się niepowodzeniem, jeśli uczestnicy młodzież nie będą z nich zadowoleni. Zabawa jest w centrum udanych programów fitness dla młodzieży. W programach rekreacyjnych zabawa powinna być głównym celem każdej klasy z umiejętnościami, siłą, elastycznością, równowagą i działaniami wytrzymałościowymi krążeniowo-oddechowymi rozsypanymi pośród zabawy. W konkurencyjnych ligach zabawy mogą być wykorzystywane jako przejścia z jednego trudnego do kolejnego zadania lub utkane w konkurencyjnych grach pomiędzy małymi grupami.

Ważnym czynnikiem budowania dobrej zabawy jest różnorodność lub pobieranie wielu różnych aktywności. Pobieranie próbek jest przeciwieństwem specjalizacji. Wczesna specjalizacja wśród młodych sportowców stała się bardziej powszechna, a ligi wielu sportów oferują teraz wiele sezonów przez cały rok. Ta wczesna specjalizacja może prowadzić do nadużywania urazów spowodowanych powtarzającymi się ruchami, brakiem rozwoju innych zdolności motorycznych i wypaleniem. Z drugiej strony wczesne pobieranie próbek zapewnia młodym szansę na rozwinięcie dobrze rozwiniętych umiejętności motorycznych podczas uczenia się różnych aktywności. Daje im to zdolność i pewność potrzebną do budowania fizycznej alfabetyzacji, zapewniając im poczucie własnej skuteczności wymagane do wypróbowania nowych działań.
Zapewnienie bezpieczeństwa w programach młodzieżowych

Programy fitness dla młodzieży powinny składać się z zajęć, ćwiczeń i szkoleń odpowiednich dla zdrowia, kondycji, wieku i poziomu umiejętności uczestników. Środowisko ćwiczeń powinno być oceniane codziennie, aby upewnić się, że jest wolne od zagrożeń i adekwatne do planowanych działań i wielkości grupy. Sprzęt powinien być regularnie sprawdzany w celu upewnienia się, czy działa on prawidłowo lub czy został usunięty w celu naprawy lub wymiany. Liderzy programów fitness dla młodzieży powinni zawsze znać lokalizację sprzętu pierwszej pomocy i protokoły w sytuacjach awaryjnych. Bezpieczeństwo nigdy nie powinno być zagrożone w programach dla młodzieży i dorosłych.
Zawijanie

Angażowanie nieaktywnej młodzieży w wesołe programy aktywności fizycznej, które budują fizyczną alfabetyzację, ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju oraz obecnego i przyszłego stanu zdrowia narodu. Profesjonaliści z entuzjazmem i odpowiednim wykształceniem do pracy z dziećmi i młodzieżą mają ogromną szansę wywierania wpływu na zdrowie naszej młodzieży, służąc jako liderzy i ucząc ich, jak stać się aktywnymi i pozostać aktywnymi w dorosłym życiu.

Dodaj komentarz