Wpływ nowych wytycznych dotyczących ciśnienia krwi

Niedawna zmiana kategorii ciśnienia krwi stanowi pierwszą aktualizację wytycznych USA od 2003 r. I doprowadzi do około 14% więcej osób z rozpoznanym nadciśnieniem, od 32% dorosłej populacji w USA do 46%. Warto zauważyć, że chociaż aktualizacja doprowadzi ostatecznie do większej liczby diagnoz w nadciśnieniu, autorzy najnowszych wytycznych podkreślili, że pierwszą linią obrony w zwalczaniu wzrostu ciśnienia krwi powinny być modyfikacje stylu życia, takie jak zmiany diety, utrata masy ciała, zmniejszenie spożycia soli, rzucenie palenia i zwiększona aktywność fizyczna, a nie leczenie (dla większości ludzi). Jest to ważna okazja dla Certyfikowanych specjalistów ACE – w szczególności dla trenerów zdrowia – do współpracy ze środowiskiem medycznym, aby pomóc swoim klientom w poprawie i / lub utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi poprzez wspieranie zdrowego stylu życia. Podsumowując, aktualizacja ma następujące ważne skutki:

Więcej osób zostanie zdiagnozowanych z nadciśnieniem tętniczym
Specjaliści z certyfikatem ACE – w szczególności trenerzy zdrowia – mogą zostać wezwani do uzyskania pomocy w zakresie zdrowego stylu życia w celu poprawy ciśnienia tętniczego lub zarządzania nim

Wysokie ciśnienie krwi, często nazywane „cichym zabójcą”, może występować bez objawów i stanowi drugą największą liczbę możliwych do uniknięcia chorób serca i udaru mózgu, ustępując jedynie paleniu. Ponieważ powikłania wynikające z nadciśnienia wydają się występować przy niższych wartościach ciśnienia krwi niż ustalono w poprzednich wytycznych, American Heart Association (AHA), American College of Cardiology (ACC) i 9 innych organizacji zdrowotnych ustalili, że wysokie ciśnienie krwi powinno być wcześniej leczone poprzez wprowadzenie zmian stylu życia, a dla niektórych leków.
Dlaczego te zmiany mają miejsce?

Dane sugerują, że ryzyko udaru, zawału serca i innych konsekwencji związanych z ciśnieniem krwi zaczyna rosnąć przy skurczowych odczytach ciśnienia krwi powyżej 120 mmHg i odczytach rozkurczowego ciśnienia krwi w normalnych zakresach (obecnie określanych jako „podwyższone”).
Ryzyko podwaja się, gdy pomiary są rejestrowane przy skurczowym BP przy 130 mmHg i rozkurczowym BP przy 80 mmHg (teraz definiowane jako „nadciśnienie 1 stopnia”).
Coraz więcej dowodów sugeruje, że niższe ciśnienie krwi jest lepsze dla twojego zdrowia.

Co się zmienia?

Nowa definicja wysokiego ciśnienia krwi wynosi 130 mmHg i więcej dla pomiaru skurczowego i / lub dla 80 mmHg i więcej dla odczytów rozkurczowych. (Jest to zmiana w stosunku do starej definicji 140/90 mmHg).
Kategoria prehypertension została usunięta.
Podkreślono znaczenie pomiaru ciśnienia tętniczego za pomocą odpowiedniej techniki i przy użyciu średnio dwóch do trzech odczytów na co najmniej dwóch różnych okazjach.
Klinicyści są zachęcani do przepisywania leków na nadciśnienie w 1. stopniu zaawansowania tylko wtedy, gdy u pacjenta wystąpił już incydent sercowo-naczyniowy, występuje podwyższone ryzyko udaru lub ataku serca lub występuje cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub ryzyko miażdżycy.
Identyfikacja i uwzględnienie statusu społeczno-ekonomicznego i stresu psychospołecznego jako czynników ryzyka dla wysokiego ciśnienia krwi są teraz uwzględnione w planie opieki.
Większość osób, które zostały niedawno zdiagnozowane z powodu tej aktualizacji, powinna działać (np. Zmienić dietę, schudnąć, zmniejszyć spożycie soli, rzucić palenie i zwiększyć aktywność fizyczną) i może nie wymagać natychmiastowego leczenia.

Jaki jest cel?

Celem tej aktualizacji jest promowanie wczesnej interwencji i leczenia nadciśnienia w celu zmniejszenia dalszego wzrostu ciśnienia krwi. Ponadto istnieje nacisk, aby zminimalizować komplikacje wynikające z nadciśnienia tętniczego, jednocześnie oferując kompleksowe wskazówki dla lekarzy prowadzących dorosłych z nadciśnieniem. AHA i ACC będą nadal zarządzać przygotowaniem wytycznych dla nadciśnienia i czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Z perspektywy trenerów zdrowotnych i specjalistów od ćwiczeń, zachęcające jest przekonanie się, że wraz z nową definicją wysokiego ciśnienia krwi, natychmiastowe wezwanie do działania w celu opanowania podwyższonego ciśnienia krwi po raz pierwszy wiąże się ze zmianami stylu życia. Ważne będzie, aby w przyszłości współpracować ze środowiskiem służby zdrowia, dostarczając wiedzę na temat tej aktualizacji i przyczyniając się do zmiany stylu życia klienta. Zarządzanie ciśnieniem krwi to podróż przez całe życie, a nie jednorazowe wydarzenie. Ścisłe monitorowanie, otwarta dyskusja z podmiotami świadczącymi opiekę zdrowotną, a wiara klienta w osobistą kontrolę nad wynikami zdrowotnymi może sprawić, że proces zarządzania ciśnieniem krwi będzie bardziej znaczący i produktywny.

Dodaj komentarz