Ćwiczenie dla optymalnej funkcji mózgu

Ponieważ choroba Alzheimera jest piątą najczęstszą przyczyną śmierci osób w wieku powyżej 65 lat w Stanach Zjednoczonych, nie dziwi fakt, że jest to jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych dla osób starszych. Przewiduje się, że liczba przypadków na całym świecie prawie potroi się do 131,5 milionów do roku 2050. Każdego roku dodatkowe 10-20% starszych osób dorosłych ma zdiagnozowane łagodne upośledzenie poznawcze (MCI), które może Alzheimer’s.

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, takich jak nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu LDL, cukrzyca, otyłość i brak aktywności fizycznej, są również czynnikami ryzyka dla demencji. Oznacza to, że to, co dobre dla serca, jest dobre dla mózgu, a to, co złe dla serca, jest złe dla mózgu. Dobrze się odżywiają, pozostają aktywne fizycznie, utrzymują niski poziom stresu, utrzymują prawidłową wagę – to wszystkie ogólne strategie, które są dobre zarówno dla serca, jak i mózgu i są pierwszymi krokami w kierunku zapobiegania chorobie Alzheimera.

Model treningu starzenia się funkcjonalnego obejmuje poznawanie jako jedną z sześciu podstawowych domen funkcjonalnych, które należy uwzględnić (wraz z mobilnością, równowagą, zwinnością, przewodnictwem nerwowo-mięśniowym, mięśniowo-szkieletowym i sercowo-oddechowym). Te sześć domen jest ze sobą powiązanych, co oznacza, że ​​ćwiczenia w każdej dziedzinie mają wpływ na pozostałe. Dotyczy to szczególnie domeny poznawczej, na którą każda z pozostałych pięciu może mieć pozytywny wpływ.

Gry mózgowe są popularną strategią zapobiegania chorobie Alzheimera i utrzymywaniem go, ale nie działają tak dobrze, jak większość ludzi uważa, że ​​robią. Badania sugerują, że tylko wyćwiczone procesy poznawcze poprawiają się wraz z treningiem mózgu, bez efektów bliskich lub dalekich treningów. Oznacza to, że jeśli gra w mózgu opiera się na przetwarzaniu przestrzennym, przetwarzanie przestrzenne poprawi się, grając w tę grę. Jednak inne procesy poznawcze podobne do przetwarzania przestrzennego (efekt bliski) lub procesy poznawcze niepodobne do przetwarzania przestrzennego (efekt daleki) nie ulegają poprawie. Więc ulepszenia są bardzo ograniczone.

Ćwiczenie natomiast poprawia wiele aspektów funkcji poznawczych, w szczególności funkcji wykonawczych, co jest jednym z najważniejszych. Funkcjonowanie wykonawcze obejmuje szeroki zakres procesów poznawczych, takich jak uwaga, planowanie, rozwiązywanie problemów, pamięć operacyjna, elastyczność poznawcza, abstrakcyjne myślenie, samokontrola, inicjacja działania, regulacja emocjonalna, kontrola hamowania, moralne rozumowanie i podejmowanie decyzji. Badania nad wpływem ćwiczeń na funkcje poznawcze wskazują na bardziej globalną poprawę poznania w porównaniu z interwencjami poznawczymi.

Ćwiczenia aerobowe i oporu są dobre dla mózgu, a wykonanie obu jest lepsze niż wykonanie jednego z nich. W rzeczywistości ich skutki mogą być addytywne. Ćwiczenia aerobowe stymulują produkcję neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF), podczas gdy trening oporności stymuluje wytwarzanie czynnika immunoglobulinowego 1 (IGF1). W połączeniu te neurotrofiny stymulują angiogenezę (proliferację nowych naczyń krwionośnych), neurogenezę (proliferację nowych neuronów) i synaptogenezę (proliferację połączeń neuronalnych) w mózgu. Niektóre badania sugerują, że aby w pełni stymulować te czynniki neurotroficzne, ćwiczenia muszą mieć co najmniej średnią intensywność przez dłuższy czas (30-45 minut) i wykonywane regularnie (cztery do pięciu razy w tygodniu).

Jest jednak prawdopodobne, że NAJBARDZIEJ efektywna aktywność to taka, która angażuje zarówno ciało, jak i mózg w złożone wzorce ruchowe, takie jak sporty, Tai Chi lub taniec. Działania te tworzą bogate środowisko czuciowo-ruchowe, co oznacza, że ​​jednostka musi przyjąć sygnały sensoryczne (wzrokowe, słuchowe, proprioceptywne, przedsionkowe), przetwarzać je, a następnie poruszać swoim ciałem, aby osiągnąć sukces.

Nowatorskie i złożone wzorce ruchowe są również potencjalnie wartościową strategią poprawy wydajności poznawczej. Koordynacja jest kontrolowana przez mózg, co oznacza, że ​​ruchy wymagające wysokiego stopnia koordynacji stymulują mózg. Jest to prawdopodobnie jeden z powodów, dla których sporty, Tai Chi i taniec są tak skuteczne. Dlatego posiadanie klientów, którzy wykonują ruchy, do których nie są przyzwyczajeni lub które są trudne dla ich aktualnych umiejętności, może być równie korzystne. Może to obejmować ćwiczenia zwinności (takie jak ćwiczenia drabinowe), zorientowane na zadania wzorce ruchów, połączone wzorce ruchów górnych i dolnych ciał, następujące po sekwencji ruchów i rytmów itp.

Dodaj komentarz