Cztery słowa, których należy unikać w sprawności grupowej

Słowa mają znaczenie. Grupowi instruktorzy fitness polegają na słowach, aby przekazać kierunek, emocje i związek. Niektóre słowa tworzą środowisko integracyjne, podczas gdy inne mogą sprzyjać konkurencji i izolacji. Oto cztery słowa, które warto rozważyć zastąpienie terminologii związanej z kondycją, która inspiruje, wzmacnia i tworzy pozytywne środowisko, aby zwiększyć obecność i skuteczność instruktora:
1. Nowicjusz, nowy, po raz pierwszy.

Nowi uczestnicy często stoją w tylnym rzędzie i mają nadzieję, że nie zostaną zauważeni. Z pewnością zasługują na twoją uwagę, ale podchodź do nich jeden na jeden przed lub po zajęciach, aby sprawdzić i przedstawić się. Niektórzy ludzie czują się zawstydzeni lub niewygodni, gdy są wyróżnieni w otoczeniu grupowym. Zamiast prosić uczestników o podniesienie ręki na początku klasy, aby ogłosić swój nowy status, załóżcie, że będziesz mieć nowych uczestników i częstych lotników w każdej klasie. Oferuj wiele opcji modyfikacji ćwiczeń dla szeregu umiejętności i preferencji, a trener dostosowuje się do różnych potrzeb. Używaj słów takich jak my, let’s, ours i my, aby stworzyć środowisko przypominające zespół, w którym każdy czuje się równy i wyzwany na podstawie własnych unikalnych umiejętności i celów. „Zakończymy naszą klasę jeszcze jednym wyzwaniem!”
2. Łatwy, trudniejszy, poziom.

Modyfikacje w skali, takie jak poziomy jeden, dwa lub trzy, lub najłatwiejszy do najtrudniejszego, przedstawiają pogląd, że jedna wersja, zwykle najintensywniejsza, jest najlepsza. Łatwe lub poziomowe ćwiczenia są gorsze, co oznacza, że ​​wszyscy na zajęciach będą dążyć do najsilniejszej odmiany niezależnie od umiejętności. Podczas gdy jedna wersja ćwiczenia może być bardziej intensywna, niekoniecznie jest lepsza dla każdej osoby. Ogólnie rzecz biorąc, wskazówki oparte na poziomie tworzą raczej konkurencyjne środowisko niż otoczenie. Zachęć uczestników, aby wysłuchali ich ciał i użyli słów takich jak opcja, wybór, wersja i wariacja. Co więcej, prezentuj opcje ćwiczeń w dowolnej kolejności, a podczas instruowania, wykonuj opcje najniżej i średnio intensywnie. Zachęć indywidualną autonomię przy wyborze modyfikacji, która wydaje się odpowiednia. Kiedy uczestnicy odczuwają poczucie kontroli i sukcesu podczas swoich treningów, są bardziej skłonni do przestrzegania stałego nawyku. Przy konsekwentnym uczestnictwie, jednostki nieuchronnie zaczną wybierać bardziej ambitne opcje. „Dzisiaj mamy trzy opcje dla naszych rzutów; nieruchome rzucenia, odwrotne pomosty skaczące lub skoki rzucające. Wybierz wersję, która jest dla Ciebie najlepsza. ”
3. Sexy, stonowana, rozdrobniona.

Te słowa skupiają się całkowicie na zewnętrznych korzyściach płynących z ćwiczeń. Podczas gdy wiele osób rozpoczyna nawyk ćwiczeń z powodu zewnętrznych czynników motywujących i celów ilościowych, takich jak utrata masy ciała, ważne jest, aby zachęcać do rozwoju wewnętrznej motywacji, aby ułatwić długoterminowy sukces. Powierzchowne terminy, które zwracają uwagę na estetykę, mają tendencję do tworzenia środowiska bogatego w samokrytycyzm, osąd i nierealistyczne oczekiwania. Staraj się używać słów, które wzmacniają i pomagają uczestnikom znaleźć głębszą wartość i przyjemność z ćwiczeń. Użyj słów mocy takich jak silniejszy, lepszy, szybszy, stabilniejszy lub mocniejszy. Skoncentruj się na wewnętrznej wartości ćwiczeń, np. Na tym, jak wspaniałe jest ukończenie treningu lub możliwość wykonywania codziennych zadań i zajęć rekreacyjnych z większą energią. Każdy w klasie może identyfikować się z tymi doświadczeniami, co tworzy uniwersalny cel i wspólne poczucie spełnienia. Ten pozytywny efekt grupowy i indywidualne poczucie sukcesu prawdopodobnie zachęcą do częstszego indywidualnego uczestnictwa, co może przyczynić się do osiągnięcia celów ilościowych, takich jak utrata wagi, przy jednoczesnym wykorzystaniu jakościowych lub nieodłącznych korzyści płynących z ćwiczeń. „Trzymać się tego; w ten sposób stajemy się silniejsi! ”

4. Nie mogę, nie rób tego.

Podświadomie nie możemy, nie powinniśmy i powinniśmy przypominać nam czasy, kiedy ktoś nas zbeształ lub powiedział nam, co mamy robić. „Nie trzymaj się z dala od północy” lub „Nie możesz mieć tego ciasteczka”. Zamiast frazować wskazówki, czego unikać, na przykład „Nie pozwól, by twoje plecy zaokrągliły się, gdy się pochylisz”, zapytaj o to, co jest pożądane , takich jak „Zawias na biodrach i przytrzymaj rdzeń, aby utrzymać kręgosłup prosto.” Zamiast podkreślać niezdolność, np. „Jeśli nie możesz zrobić pełnego wypchnięcia, opaść na kolana”, skup się na zdolności: ” Wypełnij 10 pompek z mocnym rdzeniem i prostym grzbietem na palcach lub kolanach. „Eliminowanie negatywnych słów z coachingu pomaga uczestnikom skupić się na tym, co mogą i powinni robić, zamiast martwić się, czego unikać.

Sposób, w jaki szkolimy grupową klasę fitness, może budować zaufanie i koleżeństwo lub stwarzać poczucie bezpieczeństwa i konkurencji. Stwórz najbardziej przyjazne środowisko dzięki celowemu językowi i przemyślanym strategiom coachingowym.

Dodaj komentarz